Az angol nyelv logikája - Angol hétvége

Értsd meg az angol nyelvet könnyen, gyorsan, egy életre!

0. lecke

A személyek és a segédigék

Az induláshoz elég, hogy ismerd a személyes névmásokat és a három fő segédige megfelelő alakját. Ezeken sajnos nincs mit megérteni, valóban memorizálni kell őket. :) De a mondatok alkotását könnyen meg lehet érteni. Ezért szeretném, ha nem magadban magolnál, hanem megpróbálnád alkalmazni a következőket. A lap alján találsz segítséget ahhoz, hogy mondatokba foglald őket.

Személyes névmások:
I - én
you - te
he - ő (fiú)
she - ő (lány)
it - ez
we - mi
you - ti
they - ők

Be (létige) - még több a Be használatáról
I am (vagyok)
You are (vagy)
He / she / it is (van)
We are (vagyunk)
You are (vagytok)
They are (vannak)

Have (aktív létige) - fordítani nehéz, a legközelebb a "lett" áll hozzá - még több a Have értelmezéséről
I have (nekem lett, általam lett)
You have (neked lett, általad lett)
He / she / it has (neki lett, általa lett)
We have (nekünk lett, általunk lett)
You have (nektek lett, általatok lett)
They have (nekik lett, általuk lett)

Do (cselekvő ige) - még több a Do használatáról
I do (teszek)
You do (teszel)
He / she / it does (tesz)
We do (teszünk)
You do (tesztek)
They do (tesznek)


A létigéhez csatlakozhatnak például főnevek, melléknevek. Hiszen lehetek valaki vagy valami, illetve valamilyen.

I am Frank. You are a doctor. We are happy.
Frank vagyok. Te egy orvos vagy. Boldogok vagyunk.


Az aktív létigéhez szintén tartozhat főnév, hiszen van olyan, hogy nekem lett valamim. (Nagyon fontos, hogy itt nem segédigeként szerepel a Have, de most ezzel ne foglalkozz, csak próbáld ki a mondatokat. Hamarosan minden tiszta lesz.)

I have a car. She has a horse.
Lett egy autóm. Neki lett egy lova.


Mivel mindkét szerkezethez tartozhat főnév, variálhatod is a mondatokat kedvedre.

I am Frank. I am a horse. I have a doctor.
Frank vagyok. Egy ló vagyok. Lett egy orvosom.


A cselekvő igéhez cselekvéseket, vagyis igéket tehetünk.

I do go. He does eat.
Megyek. Ő eszik.

És ehhez a szerkezethez akár már főneveket is csatolhatsz.

I do go to the doctor. He does eat a horse. We do eat the doctor.
Megyek az orvoshoz. Ő megeszik egy lovat. Mi megesszük az orvost.

A Do segédigét el lehet hagyni a mondatokból, de AKKOR IS OTT VAN A HÁTTÉRBEN. Ha elhagyjuk, akkor az ige megkapja a ragját.

I go to the doctor. He eats a horse. We eat the doctor. (He is not happy.)

A Have ige (de csak amikor birtoklást fejez ki) ezért nem segédige a fenti mondatokban, mert ott a háttérben a DO.

I do have a car. She does have a car.


Gyakorold tehát együtt a személyt, a segédigét és kapcsolj hozzájuk szavakat.