Az angol nyelv logikája - Angol hétvége

Értsd meg az angol nyelvet könnyen, gyorsan, egy életre!

Régóta tanulsz angolul?
 
Értsd meg egy életre!
 
 

Az Angol hétvége kurzusok célja, hogy magadévá tedd a teljes nyelvet.
Hogy végre örömmel gondolj az angol nyelvre.
Otthonos területként.

KONCEPCIÓ SZERINTI TANULÁS

LOGIKAI MINTÁK ALAPJÁN

SAJÁT SZELLEMI TÉRKÉP

ÉLETRE SZÓLÓ TUDÁS

Üdvözöllek!

Béres Miklós vagyok. Fordító, tolmács.
2011. óta azon dolgozom, hogy az angol nyelvvel, mint befogadható rendszerrel találkozz.

2013. nyara óta tartok Angol hétvégéket saját fejlesztésű rendszerem alapján, amely 12 év tanulás, majd 12 év fordítóként, tolmácsként végzett munka során leszűrt törvényszerűségekre épül.

Hidd el, az angol nyelv könnyen, gyorsan megismerhető és megérthető. Ennek egy módját szeretném megosztani veled.

Tudom, hogy a nyelvtanulás véget nem érő folyamatnak látszik, mert az
„elejétől” tart a „vége” felé. De soha nem éri el.

Az angol nyelv logikája rendszer „belülről” halad „kifelé”. Teljes képet kapsz, amely érvényes minden szerkezetre, a leghosszabb és legbonyolultabb mondatokra is.

Tudom, milyen érzés újra nekiállni egy tanfolyamnak, miután két, három, tíz alkalommal belekezdtél.

 

Tudom, hogy milyen elkezdeni tanulni azzal az érzéssel, hogy még előtted van az EGÉSZ NYELV.

 

Tudom, milyen azt érezni, hogy „nekem sosem fog menni”.

Nem veled van a baj.

Az nem elég jó, ahogy eddig az angollal találkoztál.

Szótárfüzetek, munkafüzetek, unalom, kilátástalanság. Ugye ismerős?

Na, ez az, amibe nincs kedved  belefogni. Teljesen érthető.

Jó helyen vagy.

Az Angol hétvégén megmutatom, melyek azok a trükkök, amelyekkel a lehető leggyorsabban és legnagyobb eredménnyel láthatod át a nyelvet. 

 

Mire jó ez?

Ha beszélsz: automatikusan jönnek a mondatok - követik a gondolataidat. 

Ha hallgatsz: ráállsz az angol mondatformákra és meghallod a gondolatokat.

Ha írsz: azonnal használható módszer a választékos és gyönyörű szövegekhez.

Ha olvasol: a szövegek elemeikre esnek szét az orrod előtt.

Mi nem ez?

Az Angol hétvégén nincs hókuszpókusz, nem mondunk varázsigéket, nem kell alfa-állapotba kerülni.

Az agyunk egy meglepő tulajdonságát használjuk ki:

azt, hogy képesek vagyunk gondolkodni.

 

Nyilván jó lenne passzívan tanulni.
Hipnózisban, relaxálva.
Na, itt az nem lesz.
Nincs csodamódszer, hacsak az nem csoda, hogy az emberi elme lehetőségei határtalanok.

Lásd át az angol nyelvet!

Az angol nyelv logikája rendszer célja, hogy egyben átlásd az angol nyelvet.

Millió embert láttam már elveszíteni a türelmét, a lelkesedését pusztán azért, mert nem látszik a tanulás vége. Ezért mutatom meg, hogy meddig tart a nyelv.

Azért fontos egészében látni a nyelvet, mert akkor nem lesz ott többé a terhes gondolat, hogy „még nagyon sok van hátra”.

És azért fontos rendszerben látni, hogy ne megjegyezni kelljen, hanem megérteni!

(Mellesleg: amit átlátsz, azt meg is érted.)

A magolásnak vége lehet. Egyszer s mindenkorra.

A tanulás viszont elindulhat. Az igazi tanulás.

Amikor minden új szót felhasználhatsz húszezerféleképpen.

Tehát mit jelent egészben átlátni a nyelvet?

Tudni, hogy hogyan épül fel az angol nyelv.

Így bátran, magadtól készíthetsz mondatokat, bármilyen igeidőben és szerkezetben, és tudni fogod, hogy helyesek. Önállóan nekiállhatsz angol szövegeket olvasni, és minden szerkezet ismerős lesz benne. Semmi sem állja útját a mondatok megértésének.

Az angol hétvégék folyamata:

1. Elméleti nap

Az Angol hétvége Elméleti nap legyen az első, ahová jelentkezel.

A Gyakorlati nap és a Beszéd workshop az Elméleti nap nélkül nem értelmezhető.
Az Elméleti napon nem szükséges többször részt venni.

2. Gyakorlati nap

A Gyakorlati nap az Elméleti napot követő vasárnapon,
de egy későbbi Angol hétvégén is teljesíthető.
Igény szerint többször is látogatható.

3. Beszéd workshop

A Beszéd workshopot külön hétvégén tartjuk meg.
Igény szerint többször is látogatható.

Angol hétvége - 1

Az Angol hétvége Elméleti napja három egymásra épülő modulból áll.
A három modul során a nyelv egy-egy rétegét ismered meg.

Elleti nap
10.00-17.50
részvételi díj: 15.000 Ft
interaktív előadás (kb. 25 fő)

Füzetet és íróeszközt ne felejts el hozni!
A jegyzeteléshez ajánlat: hozz kék, piros, zöld és fekete színű tollat.

1. modul
10.00-12.20

alapok

Itt érted meg a nyelv magját:

Mondatszerkezet
Segédigék
Szófajok

Igenevek

A jelen idő

2. modul
13.00-15.20

kiegészített alapok

Itt érted meg a gondolati tereket:

A múlt idő
Harmadik személy
Birtoklás
Speciális szerkezetek
A bizonyosság

3. modul
15.30-17.50

alkalmazott nyelv

Itt használod fel
a tudásod:

A bizonytalanság
A jövő idő
Feltételes mód
Hangulati segédigék
Az összes igeidő

A nap végére képes leszel bármilyen emberi gondolat kifejezésére angolul.

Érteni fogod, hogy az igeidők és a nyelvi szerkezetek hogyan épülnek fel.

Egy szövegalkotási folyamatot építünk fel, amellyel biztos lehetsz abban, hogy helyesen alkalmazod a nyelvet.

Angol hétvége - 2

Az Angol hétvége Gyakorlati napján (közvetlenül az Elméleti nap után) ezt a folyamatot tesszük gyorsabbá.

Gyakorlati nap
11.00-16.50
részvételi díj: 5.000 Ft
interaktív szeminárium (kb. 20 fő)

Füzetet és íróeszközt ne felejts el hozni!
A jegyzeteléshez ajánlat: hozz kék, piros, zöld és fekete színű tollat.

Gyakorlati nap célja, hogy

           - megszokd, hogy angol mondatokat alkotsz,

           - bátran elkezdj beszélni és írni, tudván, hogy helyes mondatokat használsz,

           - a gondolat értelméből (és NEM a magyar megfogalmazásból) kiindulva alkoss,

           - átlendülj a holtponton és áttörd a csendet magad előtt.


Felhasználjuk az Elméleti napon tanultakat a következő területekhez:


Mondatalkotás

Igeidő-váltás

Kombinált igeidők

Feltételes mód

Reported speech

Kötőmód

Főnévépítés

Határozó-építés

A Gyakorlati nap feltétele az Elméleti nap teljesítése.

Az Elméleti és Gyakorlati nap egymástól elválasztható,
különböző hétvégéken is teljesíthető.

A nap végére képes leszel választékos és hatalmas mondatokat építeni.


Érteni fogod, hogy a fent említett „speciális” nyelvi területek nem különülnek el - éppen úgy épülnek fel, mint a legegyszerűbb mondatok.

Angol hétvége - 3

A Beszéd workshop célja, hogy megszűnj tanulónak lenni, és alkotóvá válj az angol nyelvben. 

Eltávolodunk az írott nyelvtől és elkezdjük a folyamatot, amellyel a gondolat megszületésével egy időben alkotod meg a mondataidat.
Sőt, megérzed, hogy a mondatok készítése meg is előzheti a gondolataidat.

Beszéd workshop
10.00-17.50
részvételi díj: 24.000 Ft
koncentrált csoportmunka (kb. 12 fő)

A nap végére automatikussá és a gondolkodással egyazon folyamattá válik a mondatalkotás.

Miért jó ez neked?

Mert innen már az első nap úgy fogsz hazamenni, hogy tudod: semmi nehézség nincs az angol nyelvben. Tudni fogod, hogy mit tanultál meg, és soha többé nem fogod elfelejteni.

Megérted, hogy az angol szerkezetek hogyan és miért jönnek létre.

Meglátod, hogy
a szerkezetek nem önkényes rendszerek, hanem kötött szabályok megnyilvánulásai, és a nyelv lehetőségei hozzák őket létre.

Megnyílik előtted a nyelv teljes rendszere. Láthatóvá válik, hogy meddig tart, és hogyan követi a gondolkodásunk korlátait.


Átlátod a mondatokat: elemeikre esnek szét a szemed láttára.


Megtudod, hogy

- mit és hogyan lehet mondani,

- miért csak ezeket és így lehet mondani,

- melyik szerkezet miért jelenti éppen azt, amit jelent.


Megérted az igeidőket és módokat, hogy a mondataidat bármilyen gondolati térben megalkothasd.


Megérted a nyelvi szerkezeteket, és képes leszel azokat magadtól létrehozni.


Mert itt bátran felteheted a legkínzóbb kérdéseidet is, melyekre eddig a „ne keresd benne a logikát!” volt a válasz.

Saját szellemi térkép

A módszer segítségével:

Háromdimenziós szellemi térképet alkotsz. Meglátod a nyelv belső működését. Megtanulod, hogyan kell ránézni egy angol mondatra, és hogyan alkothatod meg azt.

Megszületik benned a nyelv érzete.

A nyelv a gondolkodásunkat tükrözi. Azt tudjuk mondani, amire gondolni tudunk. Éppen ezért alakult ki. Ezért a saját gondolataid, saját kapcsolódási pontjaid elengedhetetlenek a nyelv megértésében.

Logikai minták alapján

Az angol nyelv logikája rendszer egyszerű képleteket ad a kezedbe a nyelv lebontásához és a mondatok megalkotásához.

A segédigék, a szófajok és az igeidők harmóniájának megismerésével többé nem lesz félelmetes az idegen nyelv - logikus építményt látsz majd benne, amely a szemed láttára bomlik érthető és újraalkotható elemekké.

Rendszerszemlélet

A koncepciók mentén összehasonlíthatatlanul gyorsabb a tanulás. Nem elemeket tanulsz, hanem építőkockákat, amelyekre az egész angol nyelv épül. Egészében láthatod át a működését, és biztos lehetsz benne, hogy helyes mondatokat alkotsz.

Az angol nyelv logikája rendszer azért jött létre, hogy koncepciókkal helyettesítse a definíciókat.

Logikus rendszereket nagyon gyorsan tanul az emberi agy.

Gondolj bele! Mennyi idő alatt értesz meg egy bonyolult társasjátékot?
Két, legfeljebb három óra. Ha úgy tetszik, az angol nyelv sem más, mint egy játék, kötött szabályokkal.

Mégis úgy tanuljuk, mint tananyagot, önkényes információhalmazt.
Mintha meg kellene jegyezni a következő számsort:

714212835424956637077849198105112119126133140
147154161168175182189196203210217224231238245

A számsor újraalkotásához (a 7 többszöröseinek számjegyei) két koncepciót (a tízes számrendszert és az összeadás fogalmát) kell ismerni, míg memorizálásához 90 elemet kell fejben tartani.

Hasonló módon csökkenthető a megtanulandó elemek száma bármilyen rendszeren belül - az angol nyelv esetén is.

Köszönöm, hogy végigolvastad a honlapot.
Nincs más hátra:
jelentkezz a kurzusra!